Træ

På vores værksteder beskæftiges de indsatte med en række opgaver indenfor træområdet. Beskæftigelsen ledes af kompetente fagfolk. Der arbejdes i tre hovedområder, møbler og inventar, træindustriel produktion og en legepladsproduktion.


Vi samarbejder med erhvervslivet, private og offentlige institutioner samt Kriminalforsorgen. Produktionen foregår efter gældende miljøkrav og vi anvender i videst muligt omfang træ fra bæredygtigt skovbrug.


Møbler og inventar
Vores møbel- og inventar produktion omfatter fremstilling af kontor- og kollegiemøbler i tidløst nordisk design med stor holdbarhed og en tidssvarende køkkenserie. Alle produkter er fremstillet til hårdt og kontant brug i dagligdagen.


Træindustriel produktion
Den træindustrielle produktion omfatter fremstilling af vinduer og døre samt lønarbejde for en række private virksomheder. Der udføres såvel store produktioner til faste samarbejdspartnere som nicheproduktioner.


Legepladser
Vores autoriserede legepladsinspektør på Renbæk fængsel sikrer, at legepladser fremstillet af os lever op til gældende lovkrav jf. DS


Institutioner der producerer møbler og inventar:

Horserød fængsel

Enner Mark fængsel

Møgelkær fængsel


Institutioner med træindustriel produktion:

Kragskovhede fængsel

Sdr. Omme fængsel

Renbæk fængsel

Nr. Snede fængsel