Tekstil

Arbejdsopgaverne der udføres i Kriminalforsorgens tekstilværksteder spænder vidt fra syning af beklædning til møbelpolstring. Beskæftigelsen ledes af faglærte medarbejdere.


Vores systuer har specialiseret sig i fremstilling af beklædning samt brandhæmmende produkter, f.eks. madrasser, gardiner og hynder. Disse produkter anvendes også i Kriminalforsorgens egne institutioner.


Nyborg fængsel

Enner Mark fængsel