Formål med beskæftigelse

Alle produkter og serviceydelser der præsenteres på vores hjemmeside er fremstillet på Kriminalforsorgens egne værksteder, som et led i beskæftigelsen af de indsatte.


Dagligt beskæftiges ca. 1.000 indsatte i vore institutioner med produktionsarbejde på reelle arbejdspladser, hvor vi forsøger at afspejle tilsvarende arbejdspladser i samfundet.


De indsatte beskæftiges i 8 forskellige fagområder, og alle produkter og serviceydelser afsættes på markedsmæssige vilkår.


Dette forhold giver de indsatte en praktisk og virkelighedsnær arbejdstræning, idet produkterne skal leve op til markedets krav om kvalitet og leveringssikkerhed.


De 8 fagområder er tekstil, grafisk, metal, træ, levnedsmidler, montagearbejde og endelig det grønne område med gartneri, skov- og landbrug, hvor Kriminalforsorgen er én af Danmarks største leverandører af økologisk mælk.

Når man som privat - eller offentlig virksomhed samarbejder med Kriminalforsorgen, medvirker man til at styrke de indsattes kompetencer og deres mulighed for at leve et almindeligt liv i beskæftigelse efter afsoningen.


Kontakt salgsafdelingen for uddybende vejledning og rådgivning på telefon 72 55 43 50 eller pr. mail produktion@kriminalforsorgen.dk