Forplejning

I danske fængsler er det almindelig praksis jf. normaliseringsprincippet, at indsatte selv laver mad, når de afsoner en straf. Dette gælder dog ikke for varetægtsfængslede i arresthusene og for indsatte, der opholder sig på særligt sikrede afdelinger i fængslerne.

Forplejningen (dybfrost) til disse indsatte fremstilles i to store produktionskøkkener i henholdsvis Jyderup fængsel og Sdr. Omme fængsel, som et led i beskæftigelsen af de indsatte her.

Der fremstilles dagligt forplejning (frokost og middag) til ca. 1.200 personer.

 

Beskæftigelsen ledes af faguddannede medarbejdere, der samtidigt er Kriminalforsorgens garanter for, at al lovgivning og øvrige myndighedskrav i forbindelse med fremstilling af forplejningen overholdes.

Jyderup fængsel  
Sdr. Omme fængsel