Økologisk landbrug


Hele 6 af Kriminalforsorgens institutioner er beliggende på landbrugsejendomme, hvilket gør det helt oplagt at beskæftige de indsatte med alle former for landbrugsarbejde og skovdrift.


Landbrugene drives økologisk. Produktionen omfatter mælk, kød og diverse handelsafgrøder som korn, bælgfrugter, frø, kartofler og træ. Kriminalforsorgen driver desuden landbrugene efter et vugge til grav princip, hvilket bl.a. medfører kviepasningsordning for egne dyr og studeproduktion. 


Landbrugene ledes af faguddannede medarbejdere, der er Kriminalforsorgens garanter for at alle myndighedskrav til landbrugsdrift overholdes.

 

 

Søbysøgård fængsel
Kragskovhede fængsel
Sønder Omme fængsel 
Renbæk fængsel 
Nr. Snede fængsel
Pensionen Lyng