Økologisk gartneri

Kriminalforsorgen har en årelang tradition for beskæftigelse af indsatte ved forskellige former for gartneridrift primært i væksthuse, men også en del friland.

Omlægningen til økologi i landbrugene var den naturlige anledning til at fokusere på fremstilling af økologiske krydderurter og grøntsager som en del af beskæftigelsen af de indsatte.


Vores  gartneri på Søbysøgård fængsel råder over ca. 4.000 m2. væksthuse. Her fremstilles foruden økologiske krydderurter en række andre produkter, til såvel eget forbrug som til afsætning i markedet.


Beskæftigelsen i gartnerierne ledes af faguddannede medarbejdere, der er Kriminalforsorgens garanter for at alle myndighedskrav til økologisk drift overholdes.


Søbysøgård fængsel